தமிழ் ஜோதிடம் ஜாதகம்

ஜோதிடம், கைரேகை சாஸ்திரம், எண் கணிதம், வாஸ்துசாஸ்திரம் மூலம் வருங்காலம் அறிய "ஸ்வாதி ஜோதிட ஆய்வகம்" உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.

எழுதியவை அனைத்தும்
Dear Sir, Madam, Customers! Abour the Bharat Award.. .. ..


Hounarable Director General of Police (Retd.) Tamil Nadu State Mr. W.I. Devaram, Miss. Alexandra, Brussels - Belgium, Miss. Sara, Pessac - France, Miss. Claudia Germany, P.M. Selvaraj, Tuticorin and Dr. Thirumaran of Tirunenveli has duly signed the Award, Awarded to "Astrologers" Usha - Rengan Couple for Excellency in Prediction given on 16th November 2008 at the function held at the Main Auditorium, District Science Centre of Tirunelveli.


This award of honour has been given to achieve more in his/her field with flying colours and also can be taken as a "role Model" for the World Society" - copy of the award has been displying with this message. Thank All.

தளத்தை செய்தியோடை மூலம் வாசிப்பவர்கள்

வாசகர்கள்

எங்களின் முதன்மை வலைத்தளம். Our Main Web Site

விருந்தினர் வருகை

சமீபத்தில் வந்தவர்கள்

இதை படித்தவர்கள் படித்தது

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை